Ban lãnh đạo Moore Corp., ý thức rõ rằng phát triển văn hóa doanh nghiệp luôn đi đôi nhiệm vụ đưa Moore trở thành công ty truyền thông chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Văn hóa Moore được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, trí thức và tinh thần đoàn kết, với mục tiêu xuyên suốt là tạo cho mỗi cán bộ, nhân viên của Moore điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

Văn hóa công ty đã và đang là một trong những điểm mạnh của Moore, được công nhận bởi khách hàng, đối tác, gia đình và bạn bè quanh Moorist. Góp phần làm nên thành công này chính là bộ phận Ban Truyền thông nội bộ và Công đoàn, luôn tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua, các cuộc thi, các ý tưởng sáng tạo...