Hành trình “giảm béo” của hồ sơ xin việc

Bạn là sinh viên sắp ra trường và chuẩn bị tìm kiếm công việc đầu tiên?

Bạn là nhân viên văn phòng đang muốn thay đổi công ty?

Bạn là bất cứ ai và bạn đang làm hồ sơ xin việc…Hãy nhìn lại xem hồ sơ bạn đang giữ trên tay có quá nặng nề không?

Nếu không, chúc mừng bạn!Nếu có, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ “mách nước” cho bạn cách để giảm đi cảm giác nặng nề và khiến mọi việc đơn giản hơn.

 Nguồn: hrc-ftu.org

CV Đính kèm